METODY PRACY

Usługi

O naszych kompetencjach świadczą wykonane projekty oraz liczne referencje Klientów.
Odwiedź również nasze portfolio

Metody pracy

Odkrywamy idee i przekształcamy je w skuteczne usługi i produkty. Łączymy to co najskuteczniejsze w metodach: Design Thinking User-Centered Design, Service Design, a także klasycznych analizach biznesowych (Business Analysis). W procesie wytwórczym stosujemy najczęściej Scrum oraz Kanban. Jakość realizowanych aplikacji (Quality Assurance) wspieramy dzięki testom funkcjonalnym oraz niefunkcjonalnym (testy wydajnościowe, integracyjne) oraz testom security (metodyki i narzędzia OWASP - The Open Web Application Security Project®).

W celu zapewnienia najlepszej komunikacji z klientami wykorzystujemy m.in. Jira, Confluence, Slack, Miro, Adobe XD, Figma.

Design Thinking

DT używamy do tworzenia produktów oraz usług (np. aplikacje, portale, e-commerce). W centrum ścieżki projektowej lokujemy użytkowników oraz ich potrzeby, korzyści, a także problemy. Tę wiedzę konwertujemy na pytania, które następnie służą nam jako materia w procesie kreowania pomysłów i rozwiązań (ideacja). W ramach ścieżki DT budujemy prototypy o różnym poziomie wierności oraz testujemy je z udziałem użytkowników. Opracowujemy raporty z badań użyteczności w standardzie CIF (Common Industry Format) wraz z rekomendacjami projektowymi.

Podczas wspólnych warsztatów UX realizujemy aktywności powiązane z:

 • odkrywaniem potrzeb użytkowników
 • definiowaniem wyzwań projektowych
 • generowaniem pomysłów i rozwiązań
 • prototypowaniem oraz testowaniem
Szczegółowy opis ścieżki projektowej opartej na Design Thinking

Analiza biznesowa

Określa potrzeby organizacji oraz rekomendacje rozwiązań. W praktyce przeprowadzamy spotkania z grupą interesariuszy wewnętrznych; analizujemy dokumenty i materiały, przeprowadzamy wywiady z ekspertami dziedzinowymi.
W efekcie powstaje dokument obejmujący dwa główne obszary.

Wiedza związana bezpośrednio z organizacją

 • Strategia firmy i jej cele biznesowe w zakresie wdrożenia projektu.
 • Struktura organizacji (kompetencje ekspertów dziedzinowych) i przepływ informacji.
 • Reguły biznesowe (polityka firmy) posiadające wpływ na projektowane rozwiązanie.
 • Kluczowe dokumenty (wzory) wykorzystane do budowy projektu.
 • Oczekiwany stan końcowy projektu oraz miary sukcesu.
 • Słownik pojęć.

Procesy zachodzące z użyciem platformy

 • Aktorzy i ich potrzeby (co lub kto będzie używał określonych funkcji systemu?).
 • Z którymi systemami będzie współpracować system?
 • Kto wymaga wspomagania w swej pracy i przy których zadaniach?
 • Procesy zachodzące z użyciem platformy – moduły systemu (przedstawione w postaci notacji UML).

Scrum

Do budowy rozwiązań najczęściej wykorzystujemy zwinne środowisko pracy (Agille) – SCRUM. Dzięki temu prace organizujemy w cyklach, które dla poszczególnych obszarów produktu nie przekraczają miesiąca. Najczęściej są to sprinty 2-tygodniowe. Ich wynikiem jest gotowy do wdrożenia przyrost zdefiniowany w rejestrze sprintu. Dzięki organizacji pracy w Scrumie projekty powstają sprawniej, klienci mogą odnosić się do efektów pracy niemal w trybie live. Pozwala to na bieżące modelowanie wytwarzanych rozwiązań. Scrum jest środowiskiem skupionym na ludziach oraz skutecznej komunikacji. W jego centrum znajduje się otwartość, skupienie i praca zespołowa. Idealnie sprawdza się w kontraktach opartych na mieszanym modelu wynagrodzeń Time&Material/ Fixed Price.

Do zrobienia
W toku
Code review
QA
Gotowe

Kanban

Realizacja projektów oparta na przepływie zadań z użyciem tablic kanbanowych pozwala na:

 1. 1 wizualizowanie całego procesu w celu ciągłego udoskonalania współpracy;
 2. 2 ograniczenie prac do niezbędnego zakresu;
 3. 3 łatwy pomiar oraz optymalizację cyklu wytworzenia fragmentu rozwiązania.

Tablice kanbanowe w Visual’u obejmują kolumny: „do zrobienia”; „w toku”; „code review”; QA (Quality Assurance); „Gotowe” (do wdrożenia – deploy). W zależności od specyfiki zgłoszenie może mieć charakter konkretnego zadania („task”), story (opis problemu od strony użytkownika / biznesu) lub na przykład błędu.Podobnie jak Scrum, Kanban organizujemy w systemie Jira.

W obszarze komunikacji, organizacji projektów najczęściej wykorzystujemy
Komunikacja i zarządzanie projektami
Makiety i prototypy
Warsztaty UX
Badania użyteczności