BADANIA UX, UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW, PORTALI, APLIKACJI

Usługi

Testowanie i badania użyteczności aplikacji, serwisów, sklepów internetowych z udziałem użytkowników.

Specjalizujemy się w badaniach oraz testowaniu użyteczności serwisów internetowych,
sklepów online (e-commerce), aplikacji i systemów

W ramach realizowanych projektów (np. serwisy korporacyjne, aplikacje) - badania użyteczności realizujemy jako integralny element ścieżki projektowej. Dokonujemy oceny wcześniej stworzonych prototypów a także ich wersji beta i wersji produkcyjnych (opublikowanych zasobów).

Jeżeli twój projekt jest relatywnie złożony lub stanowi typowy projekt startupowy (jest unikalny, nowy), wówczas testowanie z udziałem użytkowników z pewnością
dostarczy dodatkowej walidacji - może potwierdzić zasadność inwestycji w określone rozwiązania lub zachęcić do zmian.

Co zyskujesz testując prototyp, wersję beta lub wersję produkcyjną aplikacji

 • Dowiadujesz się, w jaki sposób myślą Twoi klienci; czego potrzebują, jakie mają motywacje (wynik badań ilościowych i jakościowych);
 • Otrzymujesz feedback na dwóch poziomach – (1) w kontekście interfejsu użytkownika (UI), a także (2) biznesowym. Użytkownicy są obiektywni, 10-15 osób z pewnością zidentyfikuje większość problemów (badania: J. Lewis, R. Virzi oraz J. Nielsen, T. Landauer) i wskaże obszary, które wyróżniają projekt.
 • Raport z badania użyteczności zawiera charakterystykę problemów oraz sposoby ich rozwiązania – rekomendacje projektowe.
 • Testowanie prototypu (o dużym poziomie wierności) pozwala precyzyjnie walidować określony pomysły i rozwiązania bez dużych nakładów finansowych;
 • Tworzy się nowa przestrzeń do dyskusji na temat udoskonalenia produktu lub usługi.
 • W efekcie oszczędzasz czas, pieniądze oraz kierujesz energię swojego zespołu we właściwym kierunku.

Raporty z testowania / badań użyteczności

W ramach testowania prototypów lub wersji finalnych serwisów / aplikacji gromadzimy dane ilościowe oraz jakościowe.
Dzięki połączeniu tych dwóch perspektyw możemy przedstawić raporty w wersji rozbudowanej lub uproszczonej.

Raport w wersji podstawowej

Na podstawie danych uzyskanych w toku testowania na przykład prototypu, wersji beta lub wersji produkcyjnej aplikacji, dostarczamy raporty obejmujące:

 1. Wskazanie głównych obszarów problemowych (np. trudności w obsłudze wybranych stref aplikacji) udokumentowane w postaci screenshotów, filmów wraz ze szczegółowym opisem.
 2. Określenie wagi (istotności) zidentyfikowanych błędów.
 3. Rozwiązania naprawcze wskazane przez samych użytkowników lub nasz zespół projektowy.
 4. Materiał źródłowy z badania (filmy, wyniki ankiet).

Raport w wersji rozbudowanej

Oparty na metodologii raportowania badań i eksperymentów naukowych, wzorowany na standardzie CIF (Common Industry Format). Składa się z poniższych elementów.

 1. Temat badania.
 2. Pytania badawcze.
 3. Plan badania.
 4. Charakterystyka metodologii
  • przebieg badania
  • deskrypcja wykorzystanych narzędzi i technik badawczych
  • lista zadań
  • kopie ankiet
  • miary użyteczności odnoszące się do określenia problemów
 5. Prezentacja danych ilościowych (tabele, wykresy).
 6. Komentarz do danych ilościowych.
 7. Prezentacja danych jakościowych.
 8. Podsumowanie danych jakościowych.
 9. Rekomendacja zmian.
 10. Wnioski końcowe.

Poniżej prezentujemy wybrane screeny z aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie profesjonalnych testów / badań użyteczności (desktop oraz mobile).

01.
 • Użytkownik jest informowany o celu badania, zasadach poufności (wykorzystania danych) oraz innych istonych kwestiach w kontekście formalno-etycznym.
02.
 • Przed rozpoczęciem testowania serwisu / aplikacji, użytkownicy uzupełniają pre-ankietę (podstawowe dane metryczkowe).
03.
 • Po udzieleniu odp. ekran automatycznie przełącza się do trybu realizacji zadań Poza rejestracją aktywności na ekranie, rejestrujemy również dźwięk („myślenie na głos”).
 • Najczęściej do każdego z zadań przypisana jest finalna konwersja, która oznacza zadanie ukończone (sukces) lub zadanie nieukończone.
04.
 • Następnie po zrealizowanym bądź przerwanym zadaniu przez respondenta, system może wyświetlić pytania powiązane z konkretnym zadaniem. W praktyce stosujemy to relatywnie często, ponieważ pytania oceniające (skala Likerta) postawione po wykonaniu wszytskich zadań mogą spowodować „mgłę pamięciową”, wówczas trudno uzyskać jednoznaczne dane.
05.
 • Stosujemy również pytania otwarte. Wówczas respondent może zamieścić obszerną odpowiedź lub przekazać ją werbalnie (nagranie głosu).
06.
 • Po wykonaniu / przejściu przez wszystkie zadania stosujemy kwestionariusz ankiety z zastosowaniem skali wyboru, pytania zamknięte lub/i otwarte.
07.
 • Po wykonaniu ostatniej aktywności, np. wypełnieniu ankiety następuje zapis danych na serwer.

W przypadku badania serwisów bądź aplikacji mobilnych na smartfonach, tabletach proces wygląda podobnie.

Na 1 etapie należy zainstalować (podobnie jak przy wersji desktop) specjalną wtyczkę (aplikację)
z google play umożliwiającą połączenie przeglądarki użytkownika z naszą aplikacją serwerową.