WSPARCIE I OBSŁUGA
APLIKACJI, SERWISÓW
I SKLEPÓW INTERNETOWYCH

Usługi

Usługi gwarantowanego poziomu wsparcia SLA - Service Level Agreement aplikacji internetowych,
serwisów i portali WWW, sklepów internetowych.

Gwarantowany poziom wsparcia (SLA - Service Level Agreement) aplikacji, portali i serwisów WWW, sklepów internetowych.

Usługi gwarantowanego poziomu wsparcia świadczymy zarówno w obszarze aplikacji, których jesteśmy twórcami,
jak również takich, które zostały zaprojektowane przez innych wykonawców. Na życzenie klientów możemy dołączyć do projektu
w dowolnej jego fazie lub zrealizować powierzoną część zadań.

Sklepy internetowe oraz serwisy WWW wspierane przez nas w modelu SLA: Magento 2, Sylius, PrestaShop, WooCommerce, WordPress, Drupal, TYPO3

Magento 2 - logo
Sylius - logo
PrestaShop - logo
WooCommerce - logo
WordPress - logo
Drupal - logo
TYPO3 - logo
Przykładowy zakres usług SLA odnoszący się do utrzymania aplikacji lub portalu
 • Gwarantowany czas reakcji i usuwania błędów lub/i awarii;
 • Systematyczna pielęgnacja systemu / aplikacji, np.
  w ramach dostępnego pakietu godzinowego (abonamentu);
 • Gwarantowana dostępność aplikacji w ciągu roku;
 • Gwarancja terminu rozpoczęcia prac rozwojowych / aktualizacji;
 • Administracja infrastrukturą serwerową
 • Utrzymanie aktualnego repozytorium kodu programistycznego oraz bazy danych serwisu / aplikacji / sklepu;
 • Przygotowanie zapasowej instancji uruchomieniowej
  (w razie katastrofy środowiska produkcyjnego);
 • Stałe wsparcie Project Managera nad powierzonymi zadaniami.

Specjalizujemy się w tworzeniu i rozwoju projektów z użyciem poniższych technologii.

Front-end
Języki programowania
 • JavaScript
 • TypeScript
 • CSS
 • HTML
Framework
 • Vue.js
 • React.js
Design Systems
 • Material Design
 • Bootstrap
Prototypy
 • AdobeXD
 • Figma
Back-end
Języki programowania
 • PHP
 • Python
Framework
 • Symfony
 • Laravel
 • Yii
 • Zend
Baza danych
 • MySQL
 • MS SQL
 • MariaDB
 • PostgreSQL
Serwery i hosting
 • Linux
 • Windows Serwer
 • Vmware
 • Serwery dedykowane i VPS
 • AWS (Amazon Web Services)

Przykładowe etapy prac związanych z rozpoczęciem świadczenia usługi SLA

W przypadku, gdy podejmujemy się wsparcia projektu (ze wskazanym poziomem dostępności)
zrealizowanego przez innego wykonawcę, kolejność prac najczęściej obejmuje:

 • 01

  Zawarcie umowy (w tym NDA, RODO)

 • 02

  Przekazanie przez VISUAL dostępu do narzędzi komunikacji / zgłoszeń (Jira / Slack)

 • 03

  Przekazanie przez klienta dostępu do wersji testowej aplikacji oraz repozytorium. W przypadku, gdy projekt nie posiada założonego repozytorium (np. Bitbucket) następuje jego stworzenie oraz konfiguracja (połączenie środowiska developerskiego z repozytorium oraz s. testowym / s. produkcyjnym)

 • 04

  Analiza kodu oraz dokumentacji projektowej

 • 05

  Jeżeli projekt nie posiada dokumentacji powykonawczej wówczas sporządza ją nasz zespół (w zakresie niezbędnym do zrozumienia procesów, zależności oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych). Dokumentacja staje się własnością klienta

 • 06

  Wykonanie testów security (pentesty oceniające bieżący stan bezpieczeństwa systemu). W sytuacji, gdy aplikacja stanowi krytyczny element infrastruktury pentesty stanowią integralną część przejęcia odpowiedzialności nad wspieranym systemem / aplikacją

 • 07

  Wykonanie testów funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych w obrębie najistotniejszych elementów systemu (obciążeniowe, integracyjne)

 • 08

  Raport z testów (rekomendacje zmian)

 • 09

  Przystąpienie do świadczenia usługi SLA w kontraktowanym wymiarze. Za każdy miesiąc świadczenia usługi sporządzane są raporty z wykonywanych prac