Modele rozliczeń

Usługi

Fixed Price, Time&Material, Hybrydowy


Twój projekt możemy zrealizować w oparciu o jeden z trzech modeli rozliczeń:
Fixed Price, Time&Material lub Model hybrydowy. Sam decydujesz, które podejście jest dla Ciebie najefektywniejsze.

FP

Fixed Price

Na podstawie założeń projektowych opracujemy kosztorys zawierający finalną cenę, np. wdrożenia aplikacji, systemu lub portalu WWW.

W celu przygotowania precyzyjnej wyceny powinniśmy dysponować szczegółowymi informacjami na temat Twojego projektu, między innymi takimi jak:

1

Cele biznesowe; użytkownicy
i ich preferencje
(chcemy zrozumieć na czym Ci zależy)

2

Wymagania funkcjonalne oraz wymagania niefunkcjonalne (np. wymagany poziom bezpieczeństwa systemu - security, jego utrzymanie i skalowanie – rozwój)

3

Idealnie gdybyś dysponował makietą / prototypem (lub layoutami graficznymi) interfejsu wraz z charakterystyką funkcjonalną. Jeżeli nie dysponujesz, możesz liczyć na wsparcie naszego działu UX (jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami).

4

Gdy architektura systemu jest relatywnie złożona i posiada kilka lub nawet kilkanaście punktów integracji (np. moduły systemów ERP, płatności online, zewnętrzne bazy danych lub aplikacje) – warto przygotować modele kluczowych procesów zachodzących z użyciem platformy (diagram przypadków użycia oraz diagram sekwencji).

Diagram przypadków użycia jest diagramem, który przedstawia funkcjonalność systemu wraz z jego otoczeniem. Opracowany z wykorzystaniem charakterystycznych notacji. Obrazuje funkcje w kontekście aktywności poszczególnych aktorów (użytkowników, innych systemów)

Diagram sekwencji - służy do prezentowania interakcji pomiędzy obiektami wraz z uwzględnieniem komunikatów, jakie są przesyłane pomiędzy nimi. Dokumentuje logikę biznesową realizowaną w systemie.

Jeżeli logika oraz funkcjonalność aplikacji wynika z prototypu, layoutów graficznych bądź z przesłanego przez Ciebie briefu, nie ma potrzeby tworzenia nadmiarowej dokumentacji. Od razu możemy przystąpić do planowania prac.

T&M

Time&Material

Jeżeli nie znasz finalnych ram projektu i zakładasz, że koncepcja (np. funkcjonalność) może ulec zmianom lub zamierzasz zlecić nam wsparcie i rozwój istniejącego projektu – optymalnym modelem rozliczeń jest „Time&Material”. W praktyce oznacza zapłatę wynagrodzenia za czas pracy programistów, specjalistów UX, project managerów, testerów, a w niektórych przypadkach zapłatę za zakup dodatkowych licencji, usług serwerowych czy przygotowanie raportów itp.

Zawsze przed rozpoczęciem prac otrzymasz szacunkowy kosztorys dotyczący na przykład wykonania integracji lub wdrożenia komponentu e-commerce.

Zalety rozliczenia w modelu
„Time&Material”:

  • możesz dynamicznie zarządzać budżetem zmieniając priorytety (np. decydujesz się na rozwój pewnych funkcjonalności a z innych rezygnujesz);
  • szybka reakcja na zmiany wynikające z otoczenia rynkowego (dostosowanie produktu do trendów i oczekiwań użytkowników); np.: integracja z portalami lub systemami, które nie istniały na etapie koncepcji produktu;
  • finansowanie projektu można połączyć z metodyką wytwórczą SCRUM.
  • W takiej sytuacji w tzw. „sprintach” (np. 3 tygodniowych) wytwarzamy poszczególne części twojego produktu. Dzięki temu posiadasz udokumentowany efekt oraz wiesz dokładnie jaki poniesiony został nakład inwestycyjny.
  • posiadasz dostęp do zespołu o szerokich kompetencjach (w pewnym momencie możesz zdecydować, że swój portal zintegrujesz z aplikacją mobilną);

T&M
FP

Model hybrydowy
Time&Material / Fixed Price

Oznacza, że część Twojego produktu może być wykonana za ustaloną kwotę, natomiast pozostała część będzie rozliczona na podstawie udokumentowanych roboczogodzin.

W jakich przypadkach zastosować
„hybrydowy” model rozliczeń:

1

Gdy znasz już cel biznesowy, ale nie posiadasz szczegółowej dokumentacji.

Taka dokumentacja może zostać opracowana przez zespół naszych specjalistów, którzy po zapoznaniu się z projektem, szacują ramy czasowe związane z wykonaniem takich prac jak: przeprowadzenie warsztatów i wywiadów, analiza dokumentów, sporządzenie dokumentacji technicznej, wykonanie prototypu produktu i przygotowanie opisu funkcjonalnego.

W efekcie uzyskujesz informację o szacunkowym nakładzie prac, który jest wyrażony przedziałem godzinowym (np. od 150 – 190h)

Dysponując szczegółową dokumentacją (opracowaną w rozliczeniu Time&Material), pozostałą część projektu możesz wykonać w podejściu Fixed Price, ponieważ na tym etapie posiadasz wszystko co niezbędne do przygotowania precyzyjnego kosztorysu.

2

W sytuacji, gdy produkt został już wdrożony (w modelu „FP”) i potrzebujesz wsparcia w zakresie rozwoju funkcjonalnego („T&M”).

3

Kiedy Twoja organizacja zna podstawowe założenia i zamierza możliwie szybko uruchomić portal lub aplikację - wówczas stosuje podejście „T&M” a w kolejnych etapach „FP”.

4

Według nas największą wartością modelu mieszanego jest jego elastyczność oraz fakt, że to nasi klienci wybierają dokładnie to co jest dla nich najefektywniejsze (finansowo i organizacyjnie).