MAKRO Cash and Carry

case studies
zgo1.jpg
zgo3.jpg
zgo2.jpg

Wyzwanie

  1. Zapewnienie Klientom Makro nowego sposobu na zarządzanie danymi, w tym zgodami na komunikację marketingową.
  2. Zgodność systemu z RODO oraz polityką bezpieczeństwa Makro.
  3. Aplikacja w dużej mierze powinna zastąpić Klientom bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta.
  4. Kluczowy wymóg to pełna automatyzacja procesu poprzez integrację z systemami  Makro.

Proces

Realizacja projektu poprzedzona została wykonaniem analizy i dokumentacji w obszarze biznesowym, architektury wykonania systemu oraz wymogów prawnych (RODO). Prace nad kolejnymi zmianami, wynikającymi z możliwie najlepszego dostosowania systemu do wymagań, prowadzone były najpierw przy użyciu interaktywnego prototypu, a następnie layoucie graficznym. Zaimplementowane podejście pozwoliło na płynne reagowanie na zmiany oraz włączenie do procesu realizacji kilku komórek organizacyjnych. Po stronie zespołu Makro zrealizowane zostało API, z którym zintegrowaliśmy projektowaną aplikację. Stanowiło to kluczowy element ze względu na aspekt bezpieczeństwa (security). Dodatkowo stworzony został moduł oparty, m.in. na komunikacji SMS API, umożliwiający identyfikację nadużyć lub pomyłek związanych z logowaniem do aplikacji.

Rezultat

  1. Powstała aplikacja, która w przyjazny i łatwy sposób umożliwia zarządzanie  danymi oraz znacząco usprawnia  proces kontaktu Klient - Makro.
  2. Rośnie liczba użytkowników korzystających z tej metody zarządzania danymi.
  3. Wybór kanału komunikacji elektronicznej obniża koszty w zakresie obsługi Klienta (m.in. druk gazetek promocyjnych itp.).
  4. Potencjał na dalszy rozwój funkcjonalny w zakresie Customer Service.  

Joanna Ulkowska

Marketing and Digital Manager

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Współpracę przy projekcie z Visual Media oceniamy wysoko.
Otrzymaliśmy rozwiązanie, które spełnia nasze oczekiwania. Podczas realizacji projektu zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony zespołu VM.