AKTUALNOŚCI, WIEDZA
Blog
Projekt / 09.03.2020

Apator S.A. wybiera ofertę VISUAL'a


Spółka giełdowa APATOR S.A. ponownie wybrała VISUAL’a do budowy portalu korporacyjnego.
Pierwsza odsłona aktualnego serwisu apator.com miała miejsce w 2013 r. Od tego czasu zarówno u naszego klienta oraz  w świecie UX Designu, technologii zmieniło się  bardzo dużo. Przykładowo podczas konferencji branżowej MEGA TRENDY GRUPA APATOR - eksperci  wymieniają trzy główne obszary zmian, takich jak: (1) decentralizacja (rozproszone źródła energii), (2) Digitalizacja (zamiana procesów fizycznych na usługę w postaci software), (3) Dekarbonizacja (eliminowanie pozyskiwania energii z węgla). Poza tym, że wszystkie urządzenia i usługi muszą być SMART, patrzy się na nie jak na źródło cennych danych, z których następnie powstaje wiedza. Analizy ekspertów wskazują jasny kierunek rozwoju. Do obliczeń i obszarów decyzyjnych będzie coraz częściej angażowana sztuczna inteligencja (SI) i uczenie maszynowe (machine learning).

Z naszej perspektywy – wykonawcy portalu, nowe wyzwania wpływają motywująco na organizację całego procesu (od koncepcji do gotowego produktu). Widzimy, że projekt jest częścią większego ekosystemu organizacji informacji (osiem spółek w grupie), komunikacji (kilka grup docelowych) oraz wspierania działań biznesowych (m.in. sprzedaż, dystrybucja, przygotowanie ofert handlowych). Koncentrujemy się więc na tym czego oczekuje klient oraz użytkownicy. Niezmiennie przy tak wymagających projektach stosujemy wybrane elementy metody UCD (User-Centered Design) oraz DT (Design Thinking).
Architektura systemu zakłada trójpodział (1) front-end jako aplikacja PWA (Progressive Web App), (2) API, (3) back-end (CMS – vmContent). 

Więcej o Grupie APATOR S.A.

Grupa Apator to lider w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. W oparciu o wieloletnie doświadczenia firma wykreowała autorskie rozwiązania w zakresie odczytu i rozliczania mediów użytkowych (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, czujniki temperatury). Wyzwaniem i celem jest nie tylko tworzenie nowoczesnych technologii efektywnie zarządzających każdym rodzajem energii, lecz także bezpieczeństwo Klientów oraz dbałość o środowisko.

www.apator.com