Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Portal miejski

WawaShare - dzielimy się w Warszawie

Celem biznesowym było stworzenie miejsca w sieci, w którym eksponowane są projekty współdzielenia oraz przestrzeń do zgłaszania pomysłów i udziału w inicjatywie miejskiej WawaShare. Cel stricte projektowy stanowiło natomiast zbudowanie kompleksowej architektury informacji wraz z layoutem oraz interakcjami (prototyp desktop i mobile). 

Istotną częś kontraktu stanowiły badania przeprowadzone mieszkankami i mieszkańcami Warszawy, jak również osobami reprezentującymi podmioty będące partnerami WawaShare (m.in. firmy, korporacje, fundacje, organizacje miejskie, start-upy).
Prace nad portalem poprzedzone zostały szczegółową analizą ekspercką (heurystyczną) aktualnie funkcjonującego serwisu – udokumentowaną w postaci raportu wraz z rekomendacjami. W kolejnym kroku serwis został przetestowany przez respondentów. W toku badania zebraliśmy i poddaliśmy szczegółowej analizie dane ilościowe oraz jakościowe. Badanie zostało przeprowadzone on-line. Użytkownicy realizowali scenariusze testowe, uzupełnili ankietę oceniając (kwestionariusz ankiety oparty na skali Likerta), m.in. 
(1)    architekturę informacji;
(2)    nawigację;
(3)    estetykę (warstwę graficzną);
(4)    komunikatywności materiałów (teksty, zdjęcia) zamieszczonych w serwisie;
(5)    ogólną obsługę serwisu;
(6)    podejmowaną tematykę (ekonomia współdzielenia i cyrkularna);
(7)    funkcjonalności (rozumianą jako komponent wsparcia operacyjności serwisu).

W układzie badawczym wykorzystano również kwestionariusz wywiadu zawierający pytania otwarte. 

Wnioski, rekomendacje oraz metodologia całego układu badawczego została szczegółowo opisana w raporcie sporządzonym z zachowaniem standardów naukowych (wymóg UM. ST. Warszawy). 
Przed realizacją prototypu zorganizowaliśmy warsztaty UX łączące to co najskuteczniejsze w Design Thinking oraz User- Centered Design.

W efekcie tych prac stworzyliśmy prototyp (desktop i mobile) o dużym stopniu wierności, który również został przetestowany przez kolejną grupę (kontrolną) respondentów.

Stworzony model aplikacji to w pewnym zakresie gotowe środowisko do wdrożenia w wielu polskich miastach, które chciałby swoim mieszkańcom ułatwić partycypację w projektach współdzielenia i tym samym kreować bardziej przyjazną, ekologiczną i inteligentną (smart) przestrzeń do życia. 

Referencje:

"Firma zrealizowała przedmiot umowy profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem. Każdy z etapów zlecenia został wykonany rzetelnie i terminowo, z uwzględnieniem wszystkich oczekiwań zamawiającego.
Rekomendujemy firmę Visual Media Sp. z o.o. jako solidnego i wiarygodnego partnera
" - Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego U.M. ST. Warszawy, Joanna Tymińska.

Projekty realizowaliśmy dla:

 • MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
 • Sieć sklepów Odido
 • Profim sp. z o.o.
 • Apator S.A.
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF
 • Fundacja Ronalda McDonalda
 • Gas Storage Poland sp. z o.o.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Maszoński Logistic Sp. z o.o. Sp.k.
 • Orlen S.A.
 • GAZ-SYSTEM S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Cinema City Poland
 • PKP Energetyka S.A.
 • Dr Irena Eris S.A.
 • Schenker Sp. z o.o.
 • LINK Sp. z o.o.
 • Lewiatan Holding S.A.
 • PBG S.A.
 • Infor S.A.
 • Vos Logistics
 • Comarch SA
 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
 • Danfoss Poland sp. z o.o.
 • Merck Sp. z o.o.
 • Globe Trade Centre S.A.
 • Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
 • METRO AG
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Raben Logistics Polska sp. z o.o.
 • Oracle Polska
 • PEKAES SA