Skip to main content

Polski Komitet Narodowy Unicef

Klient:Polski Komitet Narodowy Unicef

Projekt:serwis korporacyjny

Scenariusz użytkowania serwisu, przez główne audytoria stanowił klucz do rozpoczęcia prac. Na jego podstawie zaprojektowana została makieta serwisu, a następnie jego prototyp.
W wersji finalnej powstał serwis, który skierowany jest zarówno do indywidualnych darczyńców, jak również partnerów korporacyjnych, instytucjonalnych (m.in. szkoły i uczelnie) oraz mediów. Użytkownik serwisu oraz sklepu internetowego może posługiwać się jednym loginem oraz hasłem. Posiada dostęp do konta, który pozwala na sprawdzanie aktywności (m.in. wpłat online, historii zakupów, subskrypcji aktualności).

Wpłaty online - to jedna z najważniejszych aplikacji, połączona z konkretnymi akcjami prowadzonymi przez UNICEF(np. 240 zł to dzienna terapia dla 80 niedożywionych dzieci). Szkoły i uczelnie, które angażują się w wiele przedsięwzięć Unicefu również posiadają swoją strefę, która umożliwia na dołączenie szkoły do wybranej akcji oraz (po zalogowaniu) pobranie materiałów dydaktycznych