Profim Sp. z o.o.

case studies

portal korporacyjny

www.profim.pl

1.jpg
2.jpg

Wyzwanie

Praca nad portalem zbiegła się ze zmianą komunikowania marki Profim (branding). Rozpoczynając projekt należało wziąć pod uwagę szereg elementów, takich jak:

  1. Zawartość serwisu adresowana do kilku głównych grup docelowych (architekci, inwestorzy, dystrybutorzy, użytkownicy końcowi). W konsekwencji należało stworzyć spójny interfejs użytkownika oraz architekturę informacji na tyle pojemną, żeby umożliwić jej łatwy rozwój w przyszłości.
  2. Z uwagi na rozproszone repozytoria danych (zdjęcia, opisy, wzorniki, bryły 3D itp.) należało dokonać inspekcji treści, stworzyć ich rejestr oraz włączyć do struktury serwisu. 
  3. Portal miał być nowoczesny, wizerunkowy i wyznaczać trendy w branży
  4. Wydajny i bezpieczny (security) system CMS.
  5. Jedno z podstawowych narzędzi biznesowych na wielu rynkach.

Proces

Do projektu warstwy prezentacji zastosowaliśmy rozwiązania charakterystyczne dla metodyki User-Centered Design. Wykonany prototyp serwisu testowaliśmy z udziałem użytkowników, którzy reprezentowali główne grupy interesariuszy (partnerzy handlowi - dystrybutorzy, architekci wnętrz, klienci końcowi). To dzięki ich sugestiom mogliśmy już na tym etapie wprowadzić istotne poprawki i zwiększyć efektywność komunikacyjną projektu.

Poza prototypem WWW przetestowaliśmy również wersję beta serwisu. W badaniu z udziałem użytkowników wykorzystany został eyetracker Tobii X2 (60 Hz). W efekcie raport i wnioski z badania wzbogacone zostały danymi odnoszącymi się do percepcji. Analiza fiksacji oraz sakad w zestawieniu z danymi jakościowymi  (np. pochodzącymi z kwestionariusza ankiety) a także ilościowymi (ilość zadań nie wykonanych, czas realizacji zadań wykonanych itp.) umożliwiła opracowanie rzetelnego raportu, obejmującego empirycznie uzasadnione rekomendacje. W obszarze wytwórczym zastosowaliśmy podejście osadzone na frameworku SCRUM. W efekcie stosunkowo szybko uzyskiwaliśmy efekty, które następnie mogliśmy prezentować klientowi. 

Rezultat

  1. Portal zdobył główną nagrodę w konkursie WebstarFestival - w kategorii najlepsza strona firmowa.
  2. Stanowi strategiczne narzędzie biznesowe nieustannie rozwijane. Każdego dnia odwiedza go kilka tysięcy użytkowników z wielu miejsc świata.
  3. Powstał projekt, który pod wieloma względami stanowi wzorzec dla firm z branży meblowej.
  4. Firma Profim współpracuje z nami od 2014 roku i nieprzerwanie inwestuje w rozwój portalu.
  5. Wraz z kolejną wersją portalu zmieniła się również marka Porfim, która operuje dzisiaj na wielu światowych rynkach.

Katarzyna Bukowiecka

Kierownik Działu Marketingu

Profim Sp. z o.o.

W założonych terminach powstał serwis, który spełnia nasze oczekiwania w kontekście użyteczności, wizerunku (design), a także biznesowym.

Visual Media to firma dysponująca kompletnym zapleczem kreatywno-technologicznym. Rekomendujemy jej usługi w obszarze projektowania rozbudowanych serwisów firmowych i portali korporacyjnych.