AKTUALNOŚCI, WIEDZA
Blog
Projekt / 02.02.2024

widziszwszystko.pl - aplikacja PWA, brandbook

Dla firmy widziszwszystko.pl - lidera branży monitoringu GPS w Polsce zaprojektowaliśmy nowoczesne narzędzia komunikacji: serwis internetowy PWA (Progressive Web App) oraz system tożsamości wizualnej (brandbook).

Byliśmy odpowiedzialni za kompleksową realizację projektu obejmującą warsztaty wg innowacyjnej formuły. Połączyliśmy co najskuteczniejsze w Design Thinking oraz coachingu zespołowym. Stworzyliśmy model warsztatów, który obok korzyści wytwórczych i biznesowych dostarczył naszemu klientowi dodatkowych wartości.

Wybrane cechy i korzyści warsztatów wg metody Coaching Design:

• praca zespołowa; każdy z uczestników jest tak samo ważny;
• wspólny cel jest celem każdego z uczestników, jest on definiowany podczas warsztatów;
• pytania i komunikacja podczas warsztatów mają charakter otwarty (istotna jest semantyka i sposób formułowania pytań);
• komunikacja w zespole oparta jest na akceptacji i szacunku (tym samym przyczynia się do wzmacniania relacji i innowacyjności);
• buduje szerszą perspektywę (zastosowaliśmy m.in. metodę „six hats” autorstwa E. Bonno) - (1) fakty, (2) emocje, (3) krytyczne myślenie, (4) pozytywne aspekty (możliwości korzyści), (5) kreatywność i nowe pomysły, (6) moderator (nadzoruje proces); 
• Coaching Design wspiera zarówno cele warsztatowe, jak również kompetencje komunikacyjne i współpracę zespołu po warsztatach.

 

WidziszWszystko.pl

Serwis internetowy wdrożyliśmy z użyciem autorskich rozwiązań, oparty m.in. na systemie CMS – vmContent (wersja 4.AI) stanowiącym środowisko do zarządzania aplikacjami o rozproszonej architekturze, które do komunikacji wykorzystują API połączone z macierzystym hubem CMS’a – API Platform. System w wersji 4.AI przygotowany został do integracji z rozwiązaniami generatywnej sztucznej inteligencji w obrębie tworzenia treści (teksty, zdjęcia i animacje). W pierwszej kolejności naszym celem jest stworzenie środowiska wykorzystującego interfejs vmContent do generowania treści tworzonych przez AI. 

Zawartość merytoryczna oraz struktura portalu została od podstaw zaplanowana w kontekście SEO (Search Engine Optimization). Szczególny obszar strategii dotyczy przygotowania informacji pod kątem implementacji najnowszych rozwiązań AI od Google. Według oficjalnego komunikatu (maj 2023) Supercharging Search with generative AI główna cecha nowego wyszukiwania, to między innymi zwiększona multimodalność contentu (zdjęcia, opinie, filmy, komentarze, oceny, animacje produktów, wypowiedzi ekspertów, migawki parametrów produktów lub usług) powiązana z operacyjnością sztucznej inteligencji.

widziszwszystko.pl

Obok narzędzi komunikacji on-line stworzyliśmy również rozbudowanego brandbooka (m.in. księga znaku, nowa siedziba firmy, nowa flota aut, materiały cyfrowe, ubiór i akcesoria, brand story).

Odwiedź widziszwszystko.pl