AKTUALNOŚCI, WIEDZA
Blog
Projekt / 16.09.2022

UM. ST. Warszawy wybiera usługi VISUAL. Projekt UI/UX WawaShare

Visual Media wspólnie z UM. ST. Warszawy realizuje projekt aplikacji internetowej – WawaShare. Jej tematyka poświęcona jest współdzieleniu oraz projektom cyrkularnym skierowanym do mieszkanek i mieszkańców Warszawy. 

Dzielenie się przedmiotami (książki, meble, narzędzia itp.), nieruchomościami i przestrzenią (coworking), żywnością, czasem, wiedzą i partycypacją ekonomiczną (crowdfunding) posiada długie tradycje, jednak coraz częściej to ekosystem miejski staje się dziś areną, na której powstaje wiele inicjatyw z obszaru smart city.  Inteligentne miasto bowiem, to nie tylko wysoka mobilność (rozbudowany transport miejski, pojazdy elektryczne wypożyczane na minuty), interaktywność i otoczenie technologii (dotykowe ekrany, usługi udostępnione przez Wi-Fi, Bluetooth), ale przede wszystkim zróżnicowanie funkcjonalne - dopasowanie do preferencji mieszkańców. 

To właśnie kurczące się zasoby (m.in. surowce, energia, woda), zawirowania gospodarcze sprawiają, że młodzi ludzie odchodzą od chęci posiadania dóbr na rzecz ich użytkowania. Jeśli zatem to potrzeba użytkowania staje się istotniejsza od posiadania – powstaje tym samym idealna przestrzeń do tworzenia współpracy pomiędzy miastem, przedsiębiorstwami i start-upami.

Warto podkreślić, że inteligentne gospodarowanie współdzielonymi zasobami to nie tylko trend społeczny, ale konieczność, która już niedługo będzie musiała stać się immanentnym elementem strategii miast. WawaShare – czyli jak powstaje projekt portalu internetowego dostosowanego do preferencji mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Celem biznesowym projektu jest stworzenie miejsca w sieci, gdzie eksponowane będą projekty współdzielenia oraz przestrzeń do zgłaszania pomysłów i udziału w inicjatywie miejskiej WawaShare. Cel stricte projektowy stanowi natomiast zaprojektowanie kompleksowej architektury informacji wraz z layoutem oraz interakcjami (prototyp desktop i mobile). Tak, aby aplikacja oferowała bardzo łatwy i przyjazny przepływ interakcji wspierający cele użytkowników.

Zgodnie z kontraktem strategiczną częścią projektu są badania przeprowadzone zarówno z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy, jak również osobami reprezentującymi podmioty będące partnerami WawaShare (m.in. firmy, korporacje, fundacje, organizacje miejskie, start-upy).
Prace nad projektem poprzedzone zostały szczegółową analizą ekspercką (heurystyczną) aktualnie funkcjonującego portalu – udokumentowaną w postaci raportu wraz z rekomendacjami. W kolejnym kroku portal został przetestowany przez respondentów. W toku badania zebraliśmy i poddaliśmy szczegółowej analizie dane ilościowe oraz jakościowe. Badanie zostało przeprowadzone on-line. Użytkownicy realizowali scenariusze testowe, uzupełnili ankietę oceniając (kwestionariusz ankiety oparty na skali Likerta), m.in. 
(1)    architekturę informacji;
(2)    nawigację;
(3)    estetykę (warstwę graficzną);
(4)    komunikatywności materiałów (teksty, zdjęcia) zamieszczonych w serwisie;
(5)    ogólną obsługę serwisu;
(6)    podejmowaną tematykę (ekonomia współdzielenia i cyrkularna);
(7)    funkcjonalności (rozumianą jako komponent wsparcia operacyjności serwisu).
W układzie badawczym wykorzystano również kwestionariusz wywiadu zawierający pytania otwarte. 
Dzięki implementacji tego postępowania uzyskaliśmy bezpośrednie odniesienie do charakterystyki użyteczności (ISO/IEC 9126) określonej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, która za cechy konstytutywne przyjmuje: zrozumiałość, łatwość uczenia się, operacyjność (rozumianą jako łatwość obsługi systemu w określonym kontekście), atrakcyjność oraz zgodność z zasadami użyteczności
Wnioski, rekomendacje, jak również metodologia całego układu badawczego została szczegółowo opisana w raporcie sporządzonym z zachowaniem standardów naukowych (wymóg UM. ST. Warszawy). 
Przed realizacją prototypu zorganizowaliśmy warsztaty UX łączące to co najskuteczniejsze w Design Thinking oraz User- Centered Design.


W efekcie tych prac stworzyliśmy prototyp (desktop i mobile) o dużym stopniu wierności, który obecnie testowany jest przez kolejną grupę respondentów.
Stworzony model aplikacji to w pewnym sensie gotowe środowisko do wdrożenia w wielu polskich miastach, które chciałby swoim mieszkańcom ułatwić partycypację w projektach współdzielenia i tym samym kreować bardziej przyjazną, ekologiczną i inteligentną (smart) przestrzeń do życia.

Be_Smarter!