AKTUALNOŚCI, WIEDZA
Blog
Projekt / 30.09.2016

Premiera portalu AMW.com.pl

Na zlecenie Agencji Mienia Wojskowego zaprojektowaliśmy portal korporacyjny, skierowany do inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych zainteresowanych nabyciem mienia powojskowego (nieruchomości, sprzęt, uzbrojenie).

W stosunku do poprzedniej wersji serwisu, obecne rozwiązanie łączy dodatkowo funkcjonalność oraz treści skierowane do żołnierzy, ponieważ w konsekwencji połączenia się Agencji Mienia Wojskowego z Wojskową Agencją Mieszkaniową, powstał podmiot o nowych, szerszych kompetencjach.

AMW

Obecny serwis korporacyjny stanowi odpowiedź na potrzeby informacyjne głównych audytoriów, jak również dostarcza szeregu zaawansowanych rozwiązań technologiczno-funkcjonalnych w warstwie użytkownika (publicznej) oraz administracyjnej (back-end systemu). Dzięki temu stanowi istotne wsparcie, między innymi dla wielu jednostek, działających w strukturach AMW. Już w listopadzie 2016 roku opublikujemy kolejny projekt dla AMW - Biuletyn Informacji Publicznej, który zostanie zintegrowany z zasobami dostępnymi w ramach obecnego portalu.

Portal AMW zaprojektowany została w oparciu o system CMS, stworzony przez Visual Media. Do budowy projektu - w kontekście potrzeb użytkowników, zastosowaliśmy zestaw metodyk charakterystycznych dla UCD (User-Centered Design).

Zapraszamy: www.amw.com.pl