NASZE PODEJŚCIE

Usługi

O naszych kompetencjach świadczą wykonane projekty oraz liczne referencje Klientów.
Odwiedź również nasze portfolio

Odkrywamy potrzeby

W identyfikowaniu potrzeb użytkowników (konsumentów) opieramy się na danych ilościowych (kwestionariusz ankiety, analizy zbioru danych pochodzących z systemów sprzedażowych lub CRM) oraz jakościowych uzyskiwanych na przykład podczas badań fokusowych (FGI), obserwacji.

Jesteśmy dociekliwi - tworzymy insighty odzwierciedlające również ukryte potrzeby lub cele wybranych audytoriów, użytkowników.

Analizujemy i badamy

Dogłębna analiza potrzeb Klientów stanowi wspólny mianownik, wszystkich naszych działań. Poprzez analizę rozumiemy nie tylko zapoznanie się z briefem. Niezbędne informacje uzyskujemy w toku konsultacji, warsztatów, wywiadów, ankiet, analizy dokumentów oraz widoczności marki w przestrzeni medialnej.

Projekty realizujemy kompleksowo. Jesteśmy w stanie przeprowadzić zarówno badanie użyteczności interfejsów graficznych (portali, aplikacji, serwisów, systemów, kiosków multimedialnych, bankomatów) jak również badania sondażowe związane ze świadomością marki (brand awareness) określane przez takie wskaźniki jak: spontaniczna świadomość marki, wspomagana świadomość marki czy pierwsza wymieniona marka.

Tworzymy kreacje

Wiedza pochodząca z analiz, badań, insight'ów ułatwia proces twórczy na poziomie kreacji. Może ona inspirować, prowokować, zachęcać do interakcji. W efekcie powinna być wartościowa dla ludzi, z którymi się komunikujemy. To właśnie kryterium stanowi istotę naszej pracy. Tak pojmujemy kreację i jej rolę w procesie komunikacji marketingowej.

Kompetencje

Projektujemy narzędzia komunikacji
(serwisy WWW, portale korporacyjne, aplikacje, systemy, kreacje)


Nasze zespoły kreatywne oraz technologiczne przekładają KREACJĘ (np. key visual'e) na różne narzędzia / formy komunikacji. Mogą to być filmy, bannery, aplikacje mobilne, serwisy internetowe,
portale korporacyjne, systemy lojalnościowe, materiały
POS, outdoor.

Koncentrujemy się na spójnym komunikowaniu marki oraz kompleksowym projektowaniu doświadczeń klientów (customer experience). Z perspektywy skuteczności bez znaczenia jest czy interakcję inicjujemy najpierw, np. w fizycznym miejscu sprzedaży, czy w kanale digital. Istotne jest takie połączenie kanałów interakcji, żeby zbudować relacje z klientami, oparte na spójnym przekazie.

Kompetencje #1
Kompetencje #2
Kompetencje #3

Dobieramy media online


Doradzamy w doborze optymalnych kanałów komunikacji. Zajmujemy się zakupem powierzchni i czasu reklamowego w mediach online. Przeprowadzamy kompleksowe programy marketingowe z użyciem takich narzędzi i kanałów komunikacji jak: e-mail marketing, SEO/SEM, content marketing, remarketing, media społecznościowe, kampanie zasięgowe, platformy afiliacyjne.

Część działań prowadzimy w rozliczeniu za efekty (success fee). Dane uzyskiwane w trakcie trwania kampanii reklamowej (np. e-maile, informacja o konkretnych zakupach, dane z formularzy, numery telefonów), wykorzystujemy do budowy dynamicznej komunikacji. Przykładem takich działań jest, m.in. marketing automation, remarketing lub działania omnichannel'owe.