Skip to main content

Case Studies

 • Makro Cash and CarrySystem szkoleń

  Cel:stworzenie systemu, umożliwiającego składanie zamówień na szkolenia oraz zarządzania nimi z poziomu wszystkich hal Makro w Polsce

   

  Makro Cash and Carry jest częścią METRO Group (Real, Media Markt, Saturn, Kaufhof) jednego z największych na świecie koncernów handlowych. W Polsce prowadzi hurtownie samoobsługowe Makro oraz jest właścicielem sieci dyskontów spożywczych Odido.

  Poza sprzedażą hurtową skierowaną do właścicieli sklepów detalicznych, Makro obsługuje również segment HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie). W tym obszarze od ponad pięciu lat organizuje szkolenia. Do dzisiaj liczba przeszkolonych osób przekroczyła 30 tys.

   

  Potrzeby oraz cel projektu

  Wielu uczestników oraz duża ilość szkoleń, odbywających się w całym kraju, angażowała znaczne zasoby po stronie Makro. Ilość zgłoszeń i informacji wymagała nie tylko uporządkowania, ale także włączenia ich w jedno koherentne środowisko. Miało ono pozwalać na składanie zamówień on-line przez samych klientów Makro, a także na zarządzanie zróżnicowanymi danymi przez Managerów hal i administratora całego systemu.

  Visual Media zaprojektowała system z uwzględnieniem potrzeb trzech grup użytkowników:  

  1. Klienci Makro
  2. Managerowie hal
  3. Administrator systemu

   

  Wsparcie dla procesu projektowego - SCRUM

  Z uwagi na złożoność projektu oraz przyjęte ramy czasowe musieliśmy sięgnąć po metodykę, zapewniającą maksymalną efektywność wytwórczą; dlatego do budowy projektu wykorzystaliśmy SCRUM

  Charakterystyczna w Scrumie jest praca w iteracjach, której istota sprowadza się do efektywności w czystej postaci
  - czyli dostarczaniu kolejnych funkcjonalności produktu (tzw. przyrostów). Skoncentrowaliśmy się na poszczególnych etapach wytwórczych (Sprintach), poza nimi nie budowaliśmy wizji problematycznej, np. co będzie gdy... W pewnym uproszczeniu, metoda naszej pracy podczas tworzenia systemu AEP, opisana została z użyciem poniższego schematu.

  case_studies

   

  Rejestr produktu (Product Backlog)

  Rejestr Produktu obejmował specyfikację wszystkich elementów oraz stanowił zasadniczy i jedyny dokument wymaganych zmian. Zgodnie z metodyką przyjęliśmy, że rejestr produktu jest dynamiczny i uwzględnia zawsze aktualny zakres wymagań, korekt, ulepszeń, cech funkcjonalnych. Stanowi dokument obejmujący swoistą historię zmian, trwającą tak długo jak funkcjonuje produkt.

  Rejestr sprintu (Sprint Backlog)

  Rejestr Sprintu uwzględniał wybrany zakres funkcjonalny z Rejestru Produktu, który rozszerzyliśmy o konkretne daty oddania określonych "przyrostów" oraz celu danego Sprintu. Rejestr Sprintu - opracowany przez Zespół Deweloperski Visual Media, określił również funkcjonalność, która powinna znaleźć się w kolejnym Sprincie.

  Sprint

  Najważniejszym i strategicznym obszarem realizowanego projektu były Sprinty (każdy od 7 do 20 dni), podczas których wytwarzane były moduły funkcjonalne systemu AEP. Do kolejnego sprintu przechodziliśmy po zakończeniu prac i podsumowaniu poprzedniego. Dzięki temu w 90 dni roboczych zaprojektowany został w pełni funkcjonalny i sprawny technicznie system.

   

  Architektura środowiska technologicznego

  case studies

   

  Podsumowanie

  Wszystkie szkolenia odbywające się w halach Makro w Polsce oraz Centrum Szkoleniowym AEP, obsługiwane
  są z użyciem systemu zaprojektowanego przez Visual Media. Poniżej prezentujemy infrastrukturę, jaką zapewnia Makro dla wszystkich osób biorących udział w wybranym programie szkoleniowym.

   

  case studies
  case studies

   

  case studies
  case studies

    

   

  Charakterystyka wybranych funkcji systemu

   

  Konto

  Każdy klient MAKRO Cash and Carry Polska, posiada możliwość założenia swojego konta w serwisie www.akademiamakro.pl. Dzięki uzyskanemu dostępowi, klienci mogą zapisywać się na szkolenia organizowane bezpośrednio w halach MAKRO w całej Polsce
  lub w Centrum Szkoleniowym AEP (Warszawa).

   

  Definiowanie nowego szkolenia

  Komponent służący do zarządzania bazą wszystkich szkoleń, oferowanych klientom MAKRO. Każde
  ze szkoleń posiada przypisane parametry, takie jak: nazwa szkolenia, opis, zdjęcie (publikowane na stronie), informacje o czasie trwania szkolenia oraz ilość uczestników.

  Menadżerowie hal

  Zakładka obejmuje listę wszystkich Menadżerów hal MAKRO wraz z ich danymi kontaktowymi. Dane wpisane w tym komponencie, wykorzystywane są,
  m.in. w procesie składania zamówień. Na adres będą wysyłane wiadomości e-mail w postaci zamówień od klientów.

   

    Generowanie haseł dostępu dla Managerów hal

  Administrator systemu posiada możliwość wygenerowania nowego hasła dostępu do systemu zamówień dla wybranego Managera hali lub wszystkich jednocześnie.

  Trenerzy

  Informacje o Trenerach publikowane są w serwisie internetowym w dwóch miejscach: zakładce “Szkolenia”, “Trenerzy” oraz w postaci boksów kontekstowych prezentowanych w zakładce “SZKOLENIA”.
  Komponent “TRENERZY” pozwala na DODANIE Trenera, EDYCJI związanej z opisem oraz zdjęciem, USTAWIENIE wyświetlania na stronie, jak również USUNIĘCIEM danych ze strony oraz bazy danych

   

  Klienci

  Komponent tworzy jedną z kluczowych przestrzeni całego systemu. Umożliwia zarządzanie kontami klientów zarejestrowanych w systemie, edycją ich profili, eksportem wyfiltrowanych danych do pliku CSV,
  jak również dostępem do listy ZAMÓWIEŃ oraz REZERWACJI.
  Podczas edycji hali (np. jej tworzenia - dodawania), można dokonać etykietowania statusu, oznaczając funkcję “HALA WIRTUALNA”. Nadania takiego statusu oznacza, że szkolenia nie będą przypisywane
  do konkretnej hali MAKRO ale innego miejsca wybranego przez MAKRO. 

   

  Rezerwacje na szkolenia

  Użytkownicy, którzy z różnych powodów nie mogli złożyć zamówienia na wybrane szkolenie - dysponując funkcją rezerwacji, mogą dokonać zapisu na listę rezerwową. Oznacza to, że w sytuacji, gdy zwolnią się miejsca, użytkownik zostaje poinformowany przez Przedstawiciela MAKRO, który za pomocą tego komponentu („REZERWACJE”) dokonuje przeniesienia z LISTY REZERWOWEJ na listę SZKOLEŃ ZMÓWIONYCH.

  Zamówienia

  Komponent zawiera wszystkie zamówienia złożone on-line, przez klientów MAKRO jak również Managerów poszczególnych hal. Strefa ta stanowi jeden
  ze strategicznych obszarów pracy administratora, ponieważ z tego poziomu definiowane są statusy zamówień. Listę zamówień można wyfiltrować wg dostępnych kryteriów, jak również dokonać jej EDYCJI. Poza tym, administrator systemu posiada możliwość wyeksportowania pełnej listy zamówień lub tylko tych, które zostały oznaczone lub wyfiltrowane. 

   

   Szablon wiadomości e-mail

  (wysyłany do klienta po złożeniu zamówienia). Dodanie nowego szkolenia związane jest również z wyborem szablonu komunikatu, który zostaje wysłany do klienta po złożeniu zamówienia. W zależności od grupy docelowej oraz rodzaju szkoleń, administrator może dostosować komunikat wybierając go z podręcznej listy. 

  Komunikaty systemowe

  Komunikaty generowane są automatycznie przy okazji akcji wykonywanych przez system, m.in. wysyłka e-mail z przypomnieniem o szkoleniu, aktualizacja bazy danych klientów. Rejestracja tych zdarzeń pozwala na szybką identyfikację ewentualnego błędu. Pomaga w komunikacji pomiędzy Administratorem a firmą Visual Media.

 • Sieć sklepów OdidoSystem zamówień on-line

  Cel:wdrożenie platformy, pozwalającej na składanie zamówień przez franczyzobiorcę

   

  Właścicielem sieci sklepów Odido jest Makro Cash and Carry Polska. Sieć zrzesza ponad 2000 niezależnych właścicieli sklepów spożywczych na terenie całej Polski. Idea przewodnia sieci Odido lokuje się w promowanym haśle „od domu blisko do domu wszystko".

   

  Potrzeby oraz cel projektu

  We współczesnym biznesie jedna rzecz jest pewna - funkcjonujemy w permanentnie zmieniającym się otoczeniu.
  Ta właśnie konstatacja, stała się punktem wyjścia do zaprojektowania systemu zamówień dla sieci sklepów spożywczych Odido. Potrzeby i cele projektu ujęte zostały w formułę: franczyzobiorcy muszą uzyskać dostęp
  do systemu zamówień, który jest wygodny i prosty w obsłudze. 

  Po stronie Odido, administrator powinien posiadać niezbędne narzędzia do pełnej logistyki zamówień, pozwalających na szybką ich realizację.

  Z perspektywy technologicznej istotne było zapewnienie stabilności systemu oraz infrastruktury, pozwalającej na przetwarzanie wielu tysięcy rekordów w ciągu doby. 

   

  Korzyści

  Dzięki automatyzacji całego procesu, występują liczne korzyści po stronie użytkowników (franczyzobiorców)
  oraz administratora (Odido), należą do nich między innymi:

  • oszczędność czasu
  • szybkie dotarcie z nową ofertą do wielu klientów jednocześnie (promocje, nowe produkty – komunikowane
   via e-mail oraz SMS)
  • automatyzacja współpracy Odido - Partnerzy
  • wygodne i szybkie raportowanie dot. wielkości sprzedaży dla poszczególnych klientów (funkcja eksportu danych)
  • możliwość tworzenia grup cenowych (grupy klientów)
  • przypisanie funkcji lojalnościowych, np. punkty, rabaty
  • rozbudowa systemu na dowolnym etapie jego działania

   

  Charakterystyka modelowych użytkowników

  Stworzyliśmy tzw. "persony", każdemu profilowi przypisaliśmy, m.in. dane
  społeczno-demograficzne, zainteresowania, dane behawioralne związane z aktywnością internetową; dokonana została również charakterystyka potrzeb biznesowych potencjalnego użytkownika systemu.

  Czy wiesz, że dla osoby prowadzącej jeden lub więcej sklepów spożywczych, najwygodniejszą formą informacji o promocji jest ta, która zostanie dostarczona SMSem a nie e-mailem. E-mail lokuje się dopiero na 3. miejscu, po drukowanej gazetce promocyjnej.

   

   
  Rys. 1 Przykładowa charakterystyka użytkownika ("persony")

   

  Definiowanie wymagań funkcjonalnych systemu

  Funkcjonalność systemu powinna odzwierciedlać potrzeby użytkowników, ich wyobrażenie o realizowaniu kolejnych kroków w obsłudze interfejsu. Założenia dotyczące funkcjonalności powstawały wieloetapowo.

  1. Specyfikacja funkcjonalności, rekomendowana przez klienta
  2. Funkcje stanowiące wynik analizy rozwiązań konkurencyjnych
  3. Funkcjonalność rekomendowana przez Visual Media - w wyniku danych uzyskanych podczas wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych z respondentami, stanowiącymi przyszłą grupę użytkowników systemu
  4. Dane dot. funkcjonalności, uzyskane podczas testowania prototypu systemu z udziałem użytkowników
  5. Ocena ekspercka wszystkich przyjętych rozwiązań
  6. Monitoring zachowań użytkowników i ich potrzeb - faza obecna (doskonalenie rozwiązania)

   

  Benchmarking a efektywność interfejsu

  Dokonaliśmy analizy systemów e-commerce, pod kątem czasu potrzebnego do obsługi procesu zakupowego. Szczególną uwagę skoncentrowaliśmy, na odszukiwaniu przez kupującego kluczowych cech produktu. W naszej analizie informacje te stanowiły istotny punkt odniesienia. Użytkownicy systemu - czasami kilka razy dziennie dokonują zamówień, gdzie lista asortymentu zawierać może nawet kilkaset różnych pozycji. Składanie takich zamówień, z użyciem klasycznych interfejsów "sklepowych" stałoby się niewydajne i ostatecznie przekreśliłoby sukces projektu. Musieliśmy więc zastosować maksymalnie przyjazny interfejs, udostępniający najważniejsze informacje już na pierwszej stronie. 

   

  Rys. 2 Strona główna systemu zamówień Odido.

   

  Składanie zamówień możliwe jest z poziomu interfejsu, który swoją architekturą przypomina sklep internetowy. Jednak wyróżniającą cechę stanowi szybkość wykonywania zakupów. Użytkownik nie musi każdorazowo klikać, żeby dodać produkt do koszyka lub zapoznać się z jego cechami. W systemie partnerskim zastosowany został dostęp jednego poziomu do wszystkich strategicznych funkcji (również z użyciem klawiatury) (nr artykułu, nazwa, edycja ilości zamawianych opakowań, cena a także zdjęcie - opcjonalnie).

  Poza szybkim składaniem zamówień, użytkownicy oczekiwali czytelnych i zrozumiałych komunikatów systemowych oraz dostępu do szablonów zamówień.

  W zakładce "szablony zamówień" zgromadzone zostały szablony, które powstały w wyniku:

  • Ingerencji PARTNERA – kliknięcie w funkcję „szablon” przy liście zamówień w zakładce
   „Historia zamówień” (rys. 2)
  • Przeniesienia systemowego – sytuacja, w której PARTNER dokonuje zamówienia a następuje zmiana cen lub inna aktualizacja systemowa. Wówczas dane nie są utracone – zostają przeniesione do zakładki „Szablony”.

   

  System uwzględnia również scenariusz, w którym użytkownik dodaje produkty do koszyka, podczas gdy następuje aktualizacja bazy produktowo-cenowej. W takiej sytuacji (kiedy użytkownik dokonuje zakupów) – na ekranie jego monitora pojawia się stosowny komunikat, a jego zamówienie przenoszone jest automatycznie do zakładki "Szablony Zamówień". Szablon pozostaje dodatkowo oznaczony informacją, że powstał w wyniku aktualizacji bazy produktowo-cenowej.

   

  Rys. 3 "Historia zamówień" z funkcją pozwalającą na zapisanie szablonu zamówienia.

   

  Rys. 4 "Lista szablonów zamówień" z opcją ponownego złożenia
  zamówienia (z użyciem zaledwie dwóch kliknięć).

 • Apator SASerwis korporacyjny

  Cel:projekt serwisu korporacyjnego, integrujący trzy kluczowe obszary:
  oferta, Grupa Apator oraz relacje inwestorskie

   

  Grupa Apator to grupa kapitałowa, w której skład wchodzi czternaście spółek - osiem krajowych i sześć zagranicznych. Grupa Apator to lider w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze aparatury łącznikowej oraz pomiarowej, a także systemów IT.
  W oparciu o wieloletnie doświadczenie firma wykreowała autorskie rozwiązania w zakresie odczytu i rozliczenia mediów użytkowych (przedpłata i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, czujniki temperatury).

   

  Potrzeby oraz cel projektu

  Stworzenie serwisu korporacyjnego, integrującego ofertę kilkunastu spółek z grupy Apator, jak również udostępniającego treści w podziale na kluczowe audytoria (m.in. inwestorzy, partnerzy biznesowi, projektanci instalacji, media, pracownicy).

  Poza potrzebami stricte komunikacyjnymi nacisk położony został na użyteczność oraz zaplecze technologiczne - system CMS, pozwalający na efektywne zarządzanie zawartością serwisu.

   

  Metodologia projektowa

  Visual Media wykorzystała metodologię UCD (User-Centered Design), której najważniejszy punkt odniesienia stanowią preferencje użytkowników. Na pierwszym etapie, wspólnie z klientem pracowaliśmy nad koncepcją architektury informacji, projektem interakcji oraz opracowaniem prototypu serwisu, który następnie został przetestowany z udziałem użytkowników. Odpowiednio wcześniej, metodologia projektowa obejmowała również przygotowanie charakterystyki modelowych użytkowników („persony”), scenariuszy użycia serwisu oraz przewodnika stylów, obejmującego rodzaj i wielkości czcionek, rodzaje ikon, buttonów oraz innych oznaczeń użytych w serwisie apator.com.

   

   

  Strategiczny element metodologii projektowej stanowiło przygotowanie interaktywnego prototypu serwisu. To z jego użyciem, testowana była architektura informacji, poszczególne funkcje oraz obszary portalu.

  Wyniki opracowane w postaci raportu dostarczyły istotnych danych związanych z koniecznością wprowadzenia zmian, jak również potwierdziły zasadność wprowadzenia interakcji, m.in. na poziomie menu wertykalnego (po lewej stronie) oraz „kafelkowym” w głównej przestrzeni layoutu.

   

  Rys.1 Prototyp serwisu, testowany z udziałem użytkowników. 

   

   

  Rys. 2 Fragment tabeli z rekomendacjami zmian do prototypu portalu apator.com.

   

  Warstwa graficzna

  Projekt warstwy graficznej uwzględnia przede wszystkim aspekt użyteczności, wypracowany na etapie projektu prototypu serwisu. Kolorystyka oraz typografia koresponduje z księgą tożsamości wizualnej, spójnej dla wszystkich spółek Grupy Apator. Realizacja warstwy prezentacji stanowiła wyzwanie logistyczne, gdyż ilość treści do implementacji była stosunkowo obszerna; poza tym musiała być konsultowana po stronie ekspertów z wielu spółek Grupy Apator.

   

   

  Technologia i funkcjonalność

  Serwis korporacyjny apator.com został wdrożony w oparciu o najnowszą wersję systemu redakcyjnego
  vm-content 7.0. Poza klasycznymi funkcjami pozwalającymi na zarządzanie treścią serwisu, zaprojektowane zostały moduły do komunikacji z GPW, newsletter - generowany automatycznie (na podstawie wpisów publikowanych w zakładce "aktualności"), zaawansowane narzędzia do zarządzania katalogiem produktów oraz relacji inwestorskich.

  Funkcjonalność systemu redakcyjnego vm-content

   

   

 • Agencja Mienia WojskowegoSEO dla serwisu amw.com.pl

  Cel:zwiększenie zasięgu serwisu internetowego w wyszukiwarce google.pl dotarcie do potencjalnych inwestorów, zainteresowanych zakupem nieruchomości oraz mienia powojskowego.

   

  Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jej główne zadania to sprzedaż lub zagospodarowanie zbędnych dla Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) nieruchomości oraz zagospodarowanie zbędnego mienia ruchomego w drodze sprzedaży i utylizacji.

   

  Cel projektu SEO

  Cel taktyczny stanowiło zwiększenie zasięgu serwisu oraz dotarcie z ofertą AMW do potencjalnych nabywców nieruchomości oraz mienia ruchomego (np. samochody ciężarowe). Grupy docelowe zostały określone jako:

  1. Inwestorzy prywatni (nieruchomości)
  2. Inwestorzy instytucjonalni oraz podmioty profesjonalnie zajmujące się inwestycjami w nieruchomości
  3. Nabywcy prywatni oraz firmy zainteresowane zakupem sprzętu powojskowego

   

  Cele wytyczyliśmy z użyciem podstawowych kryteriów SMART, gdzie cele są: konkretnie nazwane, mierzalne, ambitne, realne oraz określone w czasie.

  Konkretnie nazwane

  Zwiększenie zasięgu serwisu w wyszukiwarce google.pl; dotarcie z ofertą AMW do potencjalnych nabywców nieruchomości oraz mienia ruchomego.

  Mierzalne

  W tym zakresie korzystaliśmy z kilku rozwiązań, m.in. Google Analytics, narzędzia do monitorowania dziennej pozycji serwisu dla wybranych fraz kluczowych, aplikacji monitorującej błędy w składni serwisu, jak również narzędzi udostępnionych przez Centrum Deweloperskie Google

  Ambitne

  Skoncentrowaliśmy się na aspekcie jakościowym działań. Dystrybucja linków (link popularity) oraz wynik na pierwszej stronie (1-10) wyszukiwarki Google, stanowił tylko jeden z elementów strategii. Naszym celem było przede wszystkim, zwiększenie zasięgu, czyli dotarcie z użyciem wyszukiwarki Google do audytorium określonego w charakterystyce grupy docelowej.

  Realne i określone w czasie

  Przyjęliśmy, że efekty, którymi zainteresowany jest Klient, możemy osiągnąć w terminie do 24-cy. Przedział czasowy odzwierciedla również sposób, w jaki należy myśleć o inwestycji w SEO. Szczególnie teraz, gdy Google intensywnie zmienia algorytmy wyszukiwania, poszczególne działania należy planować długofalowo.

   

  Audyt serwisu

  Podczas każdego projektu SEO, na podstawie przeprowadzonego audytu, dokonujemy merytoryczno-technicznej optymalizacji serwisu. W dokumencie odnosimy się do stanu zastanego, przedstawiając konkretne rekomendacje zmian, które stanowią kompleksowe źródło wiedzy, ujętej w kontekście zdefiniowanych celów.

  W przypadku projektu dla Agencji Mienia Wojskowego, dokument z przeprowadzonego Audytu, obejmował blisko 70 str. Dokonaliśmy prezentacji danych oraz ich analizy, między innymi w takich obszarach jak:

  Analiza statystyczna

  Posłużyła do uzyskania precyzyjnej wiedzy dotyczącej odwiedzalności serwisu: skąd pochodzą użytkownicy serwisu (źródła odwiedzin: domeny, wyszukiwarki), strefy serwisu o największym potencjale biznesowym, słowa oraz frazy używane do identyfikowania oferty AMW.

  Wybór słów kluczowych

  Na podstawie analizy grupy docelowej, aktualnych zapytań w wyszukiwarkach, porównaniu z konkurencją oraz propozycji AMW - opracowana została lista pięciu fraz, które stały się centralnym elementem przyjętej strategii.

  Strategia optymalizacji i pozycjonowania

  Za istotę prac dla Agencji Mienia Wojskowego, przyjęte zostały następujące zadania:

  • publikowanie na stronach serwisu, tekstu nasyconego frazami kluczowymi
  • uzyskanie optymalnej architektury informacji oraz poprawności kodu
  • zapewnienie dużej liczby linków z innych serwisów internetowych
  • prowadzenie działań z użyciem katalogów, forów, blogów

   

  Publikowanie na stronach serwisu, tekstu zawierającego frazy kluczowe

  Poza użyciem fraz kluczowych w treści artykułów ("Body") ważne jest ich zdefiniowanie w znacznikach strony, takich jak: Title, URL, H2-4. Poniższa infografika wskazuje, że dla projektu AMW (podstrona "nieruchomości") w odpowiedni sposób wykorzystuje potencjał składni.

   

  Rys. 1 Atrybuty strony, istotne do zdefiniowania w HTMLu.

   

  Uzyskanie optymalnej architektury informacji oraz poprawności kodu

  O właściwie zaprojektowanej architekturze informacji (AI) możemy mówić, gdy jest ona dobrze oceniana przez samych użytkowników. Wyszukiwarka Google indeksując strony, indeksuje, m.in. architekturę informacji. Wiedząc o tym staraliśmy się dostosować perspektywę dyskursywną AI w zakresie, który identyfikowany jest przez większość użytkowników. Było to relatywnie trudne, ponieważ serwis agendy rządowej z oczywistych względów, nie może posługiwać się wyłącznie językiem potocznym (a takie frazy kluczowe, stanowiły dużą część zapytań w Google.pl).

   

  Rys. 2 Wynik diagnostyki składni serwisu amw.com.pl (Walidator W3C).

    

  Rys. 3 Szybkość wyświetlania serwisu stanowi ważny element SEO.
  Wynik dla serwisu amw.com.pl (PageSpeed Google).

   

  Zapewnienie dużej liczby linków z innych serwisów internetowych

  W codziennej pracy wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia SEO, pozwalające m.in. na bieżący monitoring pozycji oraz ilości linków prowadzących do serwisów, które pozycjonujemy. Przy projekcie AMW, szczególnie istotne
  są działania jakościowe. Dystrybuując linki oraz artykuły uwzględniamy tylko sprawdzone katalogi i strony.

   

  Rys. 4 Struktura linków w projekcie SEO
  dla Agencji Mienia Wojskowego.

   

  Uzyskane efekty
  1. W terminie 6 miesięcy uzyskaliśmy wzrost zasięgu serwisu o 19 proc.
  2. Po 6 miesiącach wszystkie pięć fraz obecnych jest w pierwszych dziesięciu wynikach google.pl (lokalizacja: Polska)
  3. Nastąpił również znaczący wzrost czasu odwiedzin strony AMW (+18 proc.)
  4. Opracowanie unikalnych tytułów (ang. Title) dla każdej ze stron serwisu AMW, pozwoliło na zwiększenie użyteczności wyników wyszukiwania - identyfikacja wybranych zasobów (stron serwisu) możliwa jest z poziomu wyszukiwarki.
  5. Kontakt do Oddziałów Terenowych AMW dostępny jest jako opis (ang. description)
  6. Wprowadzone zostały mikroformaty oraz funkcje geolokalizacji przy każdej ofercie nieruchomości